Bu sayfa opsiyoneldir. “Bölümlerimiz” kavramı, anabilim dalı altındaki bilim dalları olabileceği gibi, branşa ait spesifik çalışma alanı ve/veya laboratuarları da içerebilir.

Örnek: Göğüs Hastalıkları için

  • Alerji ve İmmünoloji Laboratuarı
  • Uyku Laboratuarı
  • Solunum Laboratuarı

veya Tıbbı Genetik Anabilim Dalı için

  • Genetik Tanı Merkezi

veya Genel Cerrahi için

  • Gastrointestinal Sistem Hastalıkları
  • Hepatobiliyer Sistem Hastalıkları
  • Meme-Endokrin Sistem Hastalıkları

gibi.

Bölümler özelliğini kullanacaklar için “Bölümlerimiz” anasayfası da opsiyoneldir. Menüdeki Bölümlerimiz düğmesi basıldığında bir sayfaya gitmesi istenmiyorsa sadece alt başlıklar için kullanılacaksa düğme inaktive edilebilir.