Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Cad. No: 4
Maltepe Mah. Zeytinburnu, İstanbul 34010